Znameniti Kraljevčani iz prošlih vekova

Interesantan je podatak da su zahvaljujući profesiji roditelja ili rođaka u Kraljevu rođeni ili su kratko na školovanju bili neki kasnije znameniti ljudi u Srba.

Kosta Cukić, sin Petra Lazarevića, sreskog kapetana, rođen je u Karanovcu 1826. godine, gde je započeo osnovnu školu. Posle školovanja u Beču i Hajdelbergu, kao doktor filozofije 1848. godine postavljen je za profesora Liceja, a kao blizak saradnik kneza Mihaila Obrenoviće, postao je ministar finansija i vršilac dužnosti ministra prosvete.

Na početku 80-tih godina XIX veka, Nadežda Petrović (poznata slikarka), čiji su roditelji bili učitelji, posle njihovog prelaska sa službom iz Čačka u Kraljevo, učila je školu u Kraljevu sve do novog preseljenja, u Beograd 1884. godine.

Dragutina Dimitrijevića Apisa (predvodnik Majskog prevrata 1903. godine) sestra Jelena, učiteljica u Kraljevu, posle očeve smrti 80-tih godina XIX veka dovela u Kraljevo , gde je završio prvi razred. Dalje školovanje nastavio je u Nišu.

Pavle Petronijević (pesnik), rođen u Bukovici 1826. godine, posle završene osnovne škole u Kraljevu i gimnazije u Kragujevcu, završio je klasu poezije i upisao prava u Beogradu. Umro je mlad, od kolere, 1848. godine.

U Kraljevu je rođen pok. Stevan Popović, biv. Profesor V.Škole, ministar i državni savetnik (Steva Crni). Njegov otac, prota Radovan, po ugledu na vladiku Janju, koji je slao pitomce na nauke u zapadnu Evropu, poslao je svojega Stevu na zapad da izučava političku ekonomiju. Ali se starcu posle jedne godine trošenja učini da ta ekonomija sinovljeva nimalo ne liči na očevu . Stoga ozbiljno upita mladog ekonomistu:
– Ama, slave ti, sinko, šta ti to tamo učiš?
– Pa ekonomiju… političku ekonomiju, Babo…
– E, moj sinko, političku – nepolitičku, ali je jadna ta tvoja ekonomija, kad ti svakog meseca tražiš više novaca…

Već citirani Milenko R. Vesnić, posle završene gimnazije u Beogradu, doktorirao je prava u Minhenu 1888. godine i po povratku u Srbiju ostvario se kao vrhunski državnik, diplomata, političar i naučnik.

Voja Bunjak, sin Svetozara, i Krsta Luković, sin Stefana, završili su 90-tih godine XIX godine veka mašinbravarski zanat u Berlinu.

Ljubomir J.Novaković, sin Jovana, trgovca i predsednika opštine, završio je agronomiju. U Smederevskoj Palanci imao je veliko i ugledno imanje . U poslednjoj vladi Obrenovića bio je ministar narodne privrede 1902-1903. godine.

Milan J. Novaković rođen je 21. februara 1871. godine u Karanovcu.Posle završene osnovne škole u Karanovcu, gimnaziju je završio u Kragujevcu. Vojnu akademiju završio je 1803. U čin poručnika unapređen je 1896. godine i izabran je za pitomca Generalštabne Nikolajevske akademije u Petrogradu. Generalštabnu akademiju završio je sa odličnim uspehom, nakon čega je proizveden u čin kapetana i upućen u Francusku radi izučavanja jezika i studija. Posle majskog prevrata zalagao se za zakonito rešavanje, zavereničkog pitanja zbog čega je više puta hapšen i osuđivan. Ubijen je u zatvoru u Beogradu 16. septembra 1907. godine.

Božidar J. Novaković, završio je agronomiju i vodio veliko imanje, oko 250 hektara u Kraljevu, na kome su dvadesetih godina dvadesetog veka podignute Fabrika aviona i Železnička radionica.

Vladislav Đorđević je rođen u Kraljevu, završio je podoficirsku školu i bio jedan od njenih najboljih oficira. Za zasluge u ratu unapređen je u čin majora. Kao komandant III bataljona V prekobrojnog puka poginuo je na Vlasini 1913. godine.

Stevan Knežević, posle osnovne škole u Karanovcu, gimnaziju je završio u Kragujevcu.

Avram Ćirić Erdoglija (1880-1912) fotografski zanat završio je u Pragu i kao prvi kraljevački fotograf otvorio foto-atelje u Kraljevu oko 1908. godine.

Dušan Knežević, posle završene Poljoprivredne škole u Kraljevu 1900. godine, završio je čuvenu Poljoprivrednu akademiju u Taboru u Češkoj , i godinu dana proveo na praksi na velikom proljoprivrednom dvoru kneza Švercenberga. Kao trgovac i ekonom, jedan od najobrazovanijih u Srbiji uspešno je na velikom imanju svoga oca pored trgovine vodio modernu ekonomiju. U Drugom balkanskom ratu kao vodnik Treće čete Trećeg bataljona 19. puka prvog poziva, poginuo je na Derenku, u borbi s Bugarima, 1913. godine.

Miloje Milosavljević, posle osnovne škole u Kraljevu i srednje u Beogradu, završio je trgovačku akademiju u Cirihu. Poginuo je 14. juna 1917. u 25. godini na Solunskom frontu.

Dragoslav Dimitrijević je 1909. godine upisao trgovačku akademiju u Cirihu.

Milorad Mika Bogavac, sin Petra, uglednog trgovca, 1909. upisao je trgovačku školu Beču.

Aleksa Terzić je upisao trgovačku akademiju u Cirihu.

Milivoje Crvčanin rođen je u Kraljevu 1893. godine. Bogosloviju “Sveti Sava” završio je 1914. godine u Beogradu, potom Državni konzervatorijum u Pragu 1922. i Filozofski fakultet 1929. U Pragu je od 1920. do 1941. bio član Jugoslovenskog zastupništva i predavao je kao profesor Državnog konzervatorijuma pravoslavno-crkvenu muziku (Odeljenje kompozicije, orgulje, dirigovanja i operske škole). Kao kompozitor ostavio je značajna dela iz opusa duhovne i svetovne muzike. Muzikom je počeo da se bavi u Kraljevu, kao najmlađi član Pevačke družine “Sveti Sava”.

Mihailo Bunardžić Sretenović, 1878-1915, sin sveštenika Koste, posle gimnazije u Čačku i Beogradu, završio je medicinu u Petrovgradu.

Ilija Kolović, iz Samaila, završio je medicinu u Parizu, 1882.

Radoslav Rade Blagojević, studije medicine započeo je u Beču, U toku rata vraća se u Srbiju, 1915. prelazi Albaniju i sa Krfa je upućen u Francusku, gde je završio započete studije.

Dragomir Karajović, studije medicine započeo je u Pragu a završio u Gracu.

Dimitrije Mita Radovanović, sin Isidora, završio je građevinsku školu u Beču.

Dobrivoje Božić rođen je u Raški 1886, u porodici sveštenika Savatija Božića, koja se 1894. godine doselila u Kraljevo. Maturirao je u kragujevačkoj gimnaziji 1904, a kao državni pitomac završio je Visoku tehničku školu u Nemačkoj 1911. godine. U Nišu je započeo višegodišnja istraživanja kočionog sistema kod vozova. Pronalazak pod nazivom Božićeva kočnica priznala je 1928. godine Internacionalna unije železnica, kao najbolje rešenje kako po jednostavnosti konstrukcije i lakoći rukovanja, tako i po efektu dejstva. Posle Drugog svetskog rata živeo je u SAD i Kanadi. Umro je u Beogradu 1967.

Vladislav Maržik rođen 1896. nakon osnovne škole u Kraljevu, završio je umetničko – zanatsku školu u Beogradu. Posle Prvog svetskog rata, u Pragu je završio Akademiju lepih umetnosti.

Dušan Krstić, sin Avrama, završio je Ekonomski fakultet u Beču, oko 1926.

Natalija Belimarković, rođena 1876, ćerka Miloša Ristića, poznatog trgovca i narodnog poslanika iz Kraljeva, završila je 1908. godine Srpsku kraljevsku školu za babice u Beogradu i radila je u Kraljevu kao prva školovana babica .

Persida Raković, rođena u Kraljevu, posle gimnazije u Beogradu, završila je filozofiju na Filozofskom fakultetu, 1924. Kao službenik u poslanstvu kraljevine SHS, u Parizu, upisala je književnost 1933/34.

Odlomak iz rada Dragana Draškovića objavljenog u zboriku Narodnog muzeja Odrastanje u Kraljevu u XIX i XX veku.

Redakcija infokraljevo.com
Redakcija

Jedan komentar na “Znameniti Kraljevčani iz prošlih vekova

Ostavite odgovor