Vesti iz NSZ filijala Kraljevo

NSZ filijala Kraljevo organizovala obuku za šivače

Nacionalna služba za zapošljavanje, NSZ filijala Kraljevo ima višegodišnju uspešnu saradnju sa konfekcijom „Elipsa“ iz Kraljeva, koja se ogleda u odgovarajućoj selekciji lica za tražena radna mesta, finansiranju zapošljavanja teže zapošljivih grupa i programa obuka za poznatog poslodavca. Traženi profili u toj grani industrije su šivači, konfekcionari, pegleri, pomoćni radnici, a na tržištu rada potrebe poslodavaca za šivačima često ne mogu biti u potpunosti zadovoljene zbog nedostatka kadrova. Filijala Kraljevo u okviru svojih mera i aktivnosti pomaže poslodavcima da prevaziđu takvu situaciju finansiranjem obuke za poznatog poslodavca, tj. neku vrstu prekvalifikacije za one koji žele da se osposobe za rad u tekstilnoj industriji.

Prvog marta je završena obuka za 30 nezaposlenih lica koji su se u konfekciji „Elipsa“ obučavali za posao industrijskog šivača. Obuka je finansirana sredstvima NSZ u iznosu od 1.800.000,00 dinara, a polaznicima obuke je isplaćivana mesečna naknada u iznosu od 6.000,00 dinara i troškovi prevoza, za šta je izdvojeno još oko 500.000,00 dinara. Po završetku obuke, ugovorom između poslodavca i NSZ definisan je prijem u radni odnos na neodređeno vreme polaznika koji su uspešno završili obuku. Tako je poslodavac uz minimalne troškove obezbedio adekvatnu radnu snagu, a 30 nezaposlenih lica je steklo nova znanja i veštine i kroz uloženi trud rešilo svoj problem nezaposlenosti.

NSZ filijala Kraljevo podstiče zapošljavanje osoba sa invaliditetom

U cilju podsticanja i pružanja podrške zapošljavanju osoba sa invaliditetom, NSZ Filijala kraljevo održala je 07.03.2017. godine sastanak sa predstavnicima udruženja za pomoć osobama sa invaliditetom i predstavnicima preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Sastanku su prisustvovali Međuopštinska organizacija saveza slepih Srbije, Osnovna organizacija gluvih i nagluvih, Udruženje distrofičara, Udruženje ratnih vojnih invalida grada Kraljeva, Društvo za pomoć MNLR grada Kraljeva, udruženje za pomoć osobama sa autizmom, predstavnici preduzeća MAK DI i Oprema proizvodnja, a u ime lokalne samouprave gospodin Marko Matović, pomoćnik gradonačelnika za socijalna pitanja i gospođa Mirjana Prodanović iz Projektnog centra.

Na sastanku su predstavljene mere i programi podsticanja zapošljavanja za nezaposlene osobe sa invaliditetom, kao i aktuelni javni pozivi raspisani u 2017. godini, poput javnih radova, subvencija zarade osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva, subvencija za samozapošljavanje, refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koja se zapošljavaju pod posebnim uslovima, obuke za tržište rada ili poznatog poslodavca, kao i brojne nefinansijske mere. Prikazani su rezultati rada Filijale Kraljevo od 2010. godine do danas, tj. otkad je stupio na snagu Zakon o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom. Konstatovano je da su zajednički napori dali efekta, jer je zaposleno 540 osoba sa invaliditetom. Po prezentovanju rezultata rada filijale Kraljevo, učesnici sastanka su u otvorenoj razmeni mišljenja dali primedbe i sugestije na javne pozive NSZ i lokalne samouprave i dali predloge za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom.

Redakcija infokraljevo.com
Redakcija

Ostavite odgovor