Kraljevačke kafane koje nestaju – Lazovića kafana

Hotel, potom restoran, „Jugoslavija“ u Omladinskoj ulici odavno ne radi – u njemu je prodavnica „N-Sport“. Pri vrhu glavne ulice u bivšoj gostionici „London“ smeštena je apoteka „Benu“. Slična sudbina […]