Crkva brvnara u selu Mrsać

Oko 12 km severozapadno od Kraljeva nalazi se selo Mrsać, u kome se na severoistočnom kraju, u dolini sa desne strane Zapadne Morave, nalazi crkva brvnara. Crkva se ne nalazi […]

Crkva brvnara u selu Cvetke – istorija, odlike i uloga u religijskom životu meštana

Na zapadnim padinama planine Kotlenik, u potesu zvanom Cerjak, nalazi se selo Cvetke. Udaljeno je oko 14 km od Kraljeva u pravcu severoistoka. Po predanju, Cvetke su dobile ime po […]

Crkva brvnara u selu Čukojevac kod Kraljeva

Selo Čukojevac se nalazi oko 12 km istočno od Kraljeva. U centru sela, s leve strane puta Vitanovac – Čukojevac, nalazi se porta – crkveno dvorište, veličine jednog hektara i […]

Obnova i zaštita crkve brvnare u Vrbi – II deo

Kao što smo već pisali, tekst u kojem je lepo opisana crkva brvnara u Vrbi je objavila Irena Gvozdenović, viši kustos etnolog, u svom radu pod nazivom „Religijska uloga, funkcija i […]

Obnova i zaštita crkve brvnare u Vrbi – I deo

Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu izabrao je najpovoljnijeg ponuđača koji će, po ceni od oko 5 miliona dinara (plus porez) izvesti konzervatorsko – restauratorske radove na crkvi brvnari […]