Finansijska podrška poslovnoj institucionalnoj infrastrukturi

Program podrške poslovnoj institucionalnoj infrastrukturi (Program) sprovodi Razvojna agencija Srbije (RAS) u skladu sa Programom rada RAS za 2016. godinu. Podnosioci prijave projekta za Program podrške poslovnoj institucionalnoj infrastrukturi Pravo na […]

Subvencije i podsticaji Ministarstva poljoprivrede

Sada su u toku, a biće otvoreni do jeseni 2016. godine, četiri konkursa Minsitarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Putem ovih konkursa dodeljuju se bespovratna sredstva i to: subvencije za […]

Bespovratna sredstva Ministarstva poljoprivrede

Pravilnikom o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju definisana su bespovratna sredstva koja se mogu dobiti za nabavku sledeće opreme za navodnjavanje: (1) Sistemi za navodnjavanje: Pumpe za […]