Subvencije za pčelinje košnice i podsticaji za nabavku novih traktora

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u aprilu je objavilo dva konkursa: za davanje subvencije za nabavku košnica za pčele i za podsticanje nabavke novih traktora.

Podnošenje zahteva za subvencije po pčelinjoj košnici počelo od 15. aprila

Prijave na konkurs mogu se podnositi do: 31. maja 2017.godine.

Minimalan broj košnica iznosi 20.

Bespovratna sredstva iznose 720 dinara po košnici.

Potrebno je podneti samo zahtev.

Zahtev za podsticaje po košnici možete preuzeti OVDE ili u prilogu ovog teksta.

Sedište Uprave za agrarna plaćanja je na adresi Bulevar Kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd na koju se i šalju Zahtevi za podsticaje.

Brojevi telefona Uprave za agrarna plaćanja u Beogradu su 011/30 20 100 i 011/3020 101.

Zahtev za podsticaje po košnici pčela 2017.godinu.

Podnošenje zahteva za podsticanje nabavke novih traktora počelo od 10. aprila

Prijave na konkursu mogu se podnositi do: 19. maja 2017.godine.

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom podnosi se na Obrascu – Zahtev za odobravanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017. godini.

Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva, sa propisanom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Ne otvarati -Zahtev za odobravanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2017. godini”, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100; 011/30-20-101 i 011/30-20-118, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Uz zahtev za odobravanje prava na podsticaje dostavlja se za:

Fizička lica:
 • predračun za nabavku novog traktora, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva,
 • izjava proizvođača, odnosno ovlašćenog predstavnika proizvođača da je traktor namenjen, odnosno da se može koristiti za izvođenje poljoprivrednih radova u voćarstvu, odnosno vinogradarstvu, odnosno povrtarstvu,
 • izjava dobavljača da može izvršiti isporuku traktora iz predračuna u roku od 150 dana od dana izdavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahteva;

Pravna lica (preduzetnik, privredno društvo ili zemljoradnička zadruga):
 • predračun za nabavku novog traktora, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva,
 • izjava proizvođača, odnosno ovlašćenog predstavnika proizvođača da je traktor namenjen, odnosno da može da se koristi za izvođenje poljoprivrednih radova u voćarstvu, odnosno vinogradarstvu, odnosno povrtarstvu,
 • izjava dobavljača da može izvršiti isporuku traktora iz predračuna u roku od 150 dana od dana izdavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahteva,
 • izvod iz Registra privrednih subjekata , kao i
 • potvrde Agencije za privredne registre da:
  – nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti,
  – nije registrovano da je osuđivan zbog privrednog prestupa,
  – nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom,i
  – da je prema podacima iz finansijskog izvešataja razvrstano u mikro ili malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo – za privredna društva i zemljoradničke zadruge ;
Zemljoradničke zadruge:
 • Dostavljaju dokumentaciju kao i druga pravna lica, ali dostavljaju i popunjen i overen Obrazac 2 – Tabela članova zadruge.

Ako podnosilac zahteva za odobravanje prava na podsticaje ne dostavi potrebnu dokumentaciju koju izdaju državni organi (AP Vojvodina,Poreska uprava, gradovi i opštine), Uprava po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.

Ukoliko Uprava za agrarna plaćanja po službenoj dužnosti proverava vaše plaćene javne dažbine(porezi, doprinosi, naknada za odvodnjavanje,porez na imovinu….), morate paziti da u momentu provere nemate dospele obaveze po svim ovim osnovama.

Kompletan javni poziv i zahtev, možete preuzeti u prilogu teksta.

Zahtev za podsticajna sredstva za traktore

Javni poziv za nabavku novih traktora u 2017. godini

Redakcija infokraljevo.com
Redakcija

Ostavite odgovor