Stručno vođenje Vujadina Vujanovića

U okviru gostujuće izložbe pod nazivom „Gradina na Jelici – Utvrđeni centar u Iliriku VI veka i višeslojno arheološko nalazište”, koja je trenutno postavljena u Galeriji Narodnog muzeja Kraljevo biće organizovano stručno vođenje Vujadina Vujadinovića, kustosa arheologa Narodnog muzeja u Čačku.

Eksponati su grupisani hronološki, tematski, prema nameni – od onih vezanih za istorijat istraživanja, do nalaza praistorijskog, rimskog, ranovizantijskog i ranosrednjovekovnog perioda. Postavka nastoji da prikaže sve raspoložive materijalne tragove života ljudi u pomenutim periodima, uz primedbu da dominira materijal iz ranovizantijskog vremena, 6. i možda početka 7. veka. Pored predmeta svakodnevne upotrebe (pokućstvo, alat, lični pribor, nakit, novac itd.), izložena je i kamena plastika, poreklom iz ostataka bazilika ili iz profanih građevina, zajedno sa kod nas retkim sačuvanim ostacima crkvenog živopisa iz 6. veka.

Vođenje će biti održano u utorak, 24.10. u 12h i 16h.

Ulaz je besplatan.

Redakcija infokraljevo.com
Redakcija

Ostavite odgovor