„Srpske novine“ i „Videlo“ o danu kada je naš grad dobio ime Kraljevo

„Današnji dan 19. april ostaće znamenit u istoriji mesta i kraja ovoga. Jutros predstavništvo opštine podnelo Kralju pismenu molbu da Karanovac, za to što mu je ime tursko, drugačije nazove.

Kralj je uslišio molbu i na poleđini akta stavio je svojom rukom ovo rešenje:

„Primajući sa najvećim zadovoljstvom
molbu Karanovčana da ime „Karanovac“
drugim zameni, naređujemo da se u
spomen Našeg dolaska u njihovu varoš
„Karanovac“ u buduće naziva:
„Kraljevo“.
U Kraljevu 19.aprila 1882.g.
Milan

Ovo rešenje svoje Kralj je pred podne saopštio građanima, predo im orginal na čuvanje, i tom prilikom izgovorio ove reči: „molba, koju mi je podnelo predstavništvo ove varoši da joj novo ime nadenem, u mojim je očima jasan i svetao dokaz da Karanovčani zadahnuti čistim rodoljubljem hoće da izbrišu i poslednji trag, onog teškog stanja pod kojim su oni a s njim i srpski narod toliko vekova patili i mučili se.

Kralj Milan

„Ja se molbi milih Karanovčana odazivam sa ne manjom ljubavlju prema njima, sa ne manjim rodoljubljem prema otačbini svojoj “…

…Građani su bili ushićeni ovim rešenjem kraljevim i ovim imenom koje im je nadenuo, usklicima radosti i oduševljenja nije bilo kraja. Kraljevci su i do sada bili radosni i veseli, ali sada je veselje uzelo sasvim druge razmere. Sav svet, i muško i žensko, i staro i mlado, povrvelo je na ulicu, pred konak Kraljev, da ga radosno pozdravi i tu se neprestano igralo i pevalo.

Po podne Kralj je sa svojom svitom otišao da vidi Žiču.

Od Kraljeva do Žiče ima po sahata. I Žiča i Kraljevo leže u jednom prostranom veličanstvenom polju, koje je opasano stolovima i rudničkim planinama. Žiča je jedina stara crkva srpska koje nije zabijena u gudure i vrtače, nego je iznesena svetu na vidik, i položaj kome posle Niša nema ravna , vidi se da Žiča nije zidana za pustinjačenje i ispaštanje, nego za slave i svečanosti, za krunisanje Kraljeva srpskih i za saborisanje vlastela i naroda srpskog. Vidi se da su Nemanjići znali kraljevati.

Žiča je bez sumnje najveća crkva srpska. Sad je u pola i više od pola porušena, ali je Kralj naredio da joj se otkopavanjem iznađu temelji, te da se po njima može odrediti oblik, koji je imala, prema njemu da se vaspostavi i ponovo ozida…

…Večeras je Kraljevo priredilo svome Kralju sjajnu bakljadu, koju su nosili prvi građani…

Kraljevo

…Za tim je paljen sjajan vatromet , možda prvi u Kraljevu, ali tako divan, da ga je retko i u Beogradu videti. Osem ovoga, Kraljevo je, da bi pokazalo ljubav svoju prema Njegovom Veličanstvu, podiglo velikoljepne trijumfalne kapije, okićenje prozracima, ono je bilo odeveno u cveće i vence, ono je imalo zastava i lampiona koliko nigde na drugom mestu. – I na kućama, i dućanima, i na prošću, i na drveću tako da je nestalo platna za zastave pa su ga morali kupovati u obližnjim varošima. Svu dragu noć igralo je kolo, orila se svirka i popevka, osvetljena je bila ne samo varoš nego i sama brda prema konaku Kraljevom.

Kraljevo je zaista kraljevski dočekalo kralja svojega!
Slava mu!“

Napomena: tekst je preuzet iz knjige “Karanovac – Kraljevo u srpskoj štampi 1868 – 1903” koju je priredio Slaboljub Maržik

Redakcija infokraljevo.com
Redakcija

Ostavite odgovor