Regresiranje osiguranja useva i plodova

Subvencije za osiguranje useva i plodova sprovodi se već duži niz godina.  Subvencioniše se (regresira) 40-45% od plaćenje premije osiguranja umanjene za iznos poreza. Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 61/17 od 23. juna 2017. godine.

Pravo na korišćenje regresa ima:

 1. pravno lice,
 2. preduzetnik i
 3. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava.

Vrste podsticaja su:

 1. podsticaji za osiguranje ratarskih kultura (žitarice i industrijsko bilje),
 2. podsticaji za osiguranje povrtarskih kultura,
 3. podsticaji za osiguranje voćarskih kultura, vinove loze i hmelja,
 4. podsticaji za osiguranje rasadnika i mladih višegodišnjih zasada pre stupanja na rod i
 5. podsticaji za osiguranje životinja.

Pravo na regres ostvaruje se tako što se zahtev za ostvarivanje prava na regres podnosi Ministarstvu finansija i privrede – Upravi za trezor. Zahtev se podnosi jedanput godišnje  u dva primerka od 15. juna do 31. oktobra tekuće godine.

Uz zahtev za ostvarivanje podsticaja dostavlja se:

 1. original ili overena kopija polise osiguranja izdate od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 16. novembra prethodne do 15. novembra tekuće godine i
 2. original potvrde od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 16. novembra prethodne do 15. novembra tekuće godine o ukupno plaćenoj premiji osiguranja.

Ako je fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva zaključilo ugovor o proizvodnji sa organizatorom proizvodnje koji je osigurao useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u njegovo ime i za njegov račun, to lice podnosi potvrdu o osiguranju izdatu od strane društva za osiguranje kod koga je osiguran, kao i potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Maksimalni iznosi podsticaja po vrsti podsticaja su:

 1. za podsticaje za osiguranje ratarskih kultura – 100.000 dinara,
 2. za podsticaje za osiguranje povrtarskih kultura – 500.000 dinara,
 3. za osiguranje voćarskih kultura, vinove loze i hmelja – 1.000.000 dinara,
 4. za podsticaje za osiguranje rasadnika i/ili mladih višegodišnjih zasada pre stupanja na rod – 500.000 dinara i
 5. za podsticaje za osiguranje životinja – 2.000.000,00 dinara.

Ukupno za sve vrste podsticaja korisnik podsticaja može da ostvari maksimalno 2.500.000 dinara.

Zahtev se podnosi u dva primerka od 1. jula do 15. novembra tekuće godine.

Pravilnik i zahtev za regres za osiguranje useva i plodova možete preuzeti u prilogu teksta.

Redakcija infokraljevo.com
Redakcija

Ostavite odgovor