Nacionalna služba za zapošljavanje – saopštenje

Nacionalna služba za zapošljavanje počinje novi ciklus obuka za nezaposlene u skladu sa potrebama tržišta rada. Predviđeno je da u obuke budu uključeni nezaposleni sa evidencije NSZ i to pre svega iz ugroženih grupa.

Obuke za polaznike su besplatne, a obezbeđeni su i udžbenici, radni materijal i oprema, kao i zaštita na radu. Selekciju kandidata vrši NSZ i za vreme obuke polaznici imaju pravo na nadoknadu troškova prevoza kao i osiguranje u slučaju povrede na radu i profesionalnog oboljenja.

Predviđeno je da u obuke budu uključeni:

  • nezaposleni bez ili sa niskim kvalifikacijama (bez obzira na starosnu grupu),
  • mladi nezaposleni bez ili sa niskim kvalifikacijama,
  • dugoročno nezaposleni,
  • 1400 dugoročno nezaposlenih koji će proći obuku u osnovnim kompjuterskim veštinama

Ove grupe nezaposlenih izdvojene su jer je utvrđen visok procenat njihovog učešća na evidenciji NSZ. Lica romske nacionalnosti biće prioritet u sve četiri grupe, a planirano je da 300 lica romske nacionalnosti bude uključeno u obuke, koje će biti održane u dva ciklusa, do kraja 2017. godine.

Obuke za tržište rada nastale su kao rezultat potreba filijala, koje su dale svoje predloge o obukama za najtraženija zanimanja. U ovom ciklusu obuka kandidati će imati mogućnost da se obučavaju za zanimanja u sledećim oblastima:

Ove obuke za nezaposlene iz ugroženih grupa finansiraju se sredstvima Evropske unije kroz projekat “EU pomoć teže zapošljivim grupama”, a jedan od ciljeva projekta je i proširenje obima obuka prema potrebama tržišta rada.

NSZ

Projekat „EU Pomoć teže zapošljivim grupama“ pomaže nezaposlenima da unaprede znanje i veštine za aktivno traženje posla i da na taj način postanu konkurentniji na tržištu rada. Projekat treba da doprinese smanjenju nezaposlenosti, sa posebnim fokusom na teže zapošljive grupe. Projekat finansira Evropska unija sa 6,5 miliona evra, a sufinansira Nacionalna služba za zapošljavanje sa 3,6 miliona evra. Dodatnih 1,2 miliona evra Evropska unija ulaže u pomoć implementaciji projekta.

Redakcija infokraljevo.com
Redakcija

Ostavite odgovor