Počela jesen a krovovi u gradu u katastrofalnom stanju

Uz jesen ide i sezona kiša. U kakvom stanju su krovovi u gradu?

Javno preduzeće Gradsko stambeno Kraljevo je u toku letnjeg perioda izvršilo kontrolu svih krovova na zgradama koje su u sistemu održavanja ovog preduzeća. Većinu krovova treba sanirati zaključili su inženjeri Gradskog stambenog tokom kontrole.

„Tokom primopredaje objekata na održavanje, Javnom preduzeću Gradsko stambeno Kraljevo, primećen je veliki broj ravnih krovova koje je neophodno sanirati. Sistemi ravnih krovova koji su rađeni 70-tih i 80-tih godina su u tom trenutku zadovoljavali potrebe i funkcionalnost zgrade, ali kao što sve ima svoj vek trajanja, tako i 90% ravnih krovova mora biti sanirano u smislu zamene ili popravke slojeva krova“, kaže, Dragana Bikić, direktorka Gradskog stambenog i dodaje „Najveća oštećenja na krovovima su još od posledica zemljotresa, a do danas nažalost nisu sanirana, pa će za nas predstavljati prioritete kojima ćemo se baviti u narednom periodu.“

Primetno je i da su stanari od svojih ravnih krovova ili prostora ispod krova napravili deponije. Krovovi u gradu su puni lako zapaljivih stvari, a na pojednim zgradama još ima i ostataka od porušenih dimnjaka od zemljotresa.

„Prilikom neposrednog kontakta sa upravnicima stambenih zajednica uvek skrećemo pažnju da se mora voditi računa o tipu krovnog pokrivača, kao i o ugrađenim materijalima, koji gube svoje svojstvo ukoliko su oštećeni“, kaže predsednica stručne komisije Gradskog stambenog Nada Kocić, diplomirani inženjer arhitekture.

Krovove oštećuju i kablovski i operateri mobilne telefonije, koji svoje instalacije nepropisno i bez ikakvog nadzora ugrađuju i tako dovode do dodatnih oštećenja već oštećenih krovova.

I tako sada, sa jedne strane imamo zgradu kojoj je već istekao vek trajanja krovnog pokrivača, a na koji su se u međuvremenu nakalemili zemljotres, nebriga vlasnika stambenih zajednica i korisnika.

Izvor: Gradsko stambeno

Redakcija infokraljevo.com
Redakcija

Ostavite odgovor