Fond za inovacionu delatnost kao pokretač privrede u Kraljevu

Male i novoosnovane firme samostalnim aktivnostima, bez pomoći države i gradova u kojima posluju u pravcu podsticanja aktivne inovacione politike, vrlo teško mogu da ostvare značajne rezultate inovacionih aktivnosti.

U cilju pospešivanja inovacija Srbija je donela Zakon o inovacionoj delatnosti. Zatim je osnovala Fond za inovacionu delatnost. Cilj Fonda je podsticanje inovativnosti u oblasti nauke i tehnologije odnosno pružanje podrške malim firmama prilikom razvoja inovacija (novi proizvod, usluga, nova tehnologija i dr.).

U odnosu na razvijene evropske države inovacioni potencijal u Srbiji je nedovoljan. To se vidi iz činjenice da se za nauku izdvaja tek oko 0,5% budžeta ,kao i iz činjenice da je veoma nizak nivo učešća troškova istraživanja i razvoja u domaćem bruto proizvodu Srbije.

Republički Fond prikuplja sredstva iz različitih sredstava, iz republičkog budžeta, kroz IPARD fondove, sredstva Svetske banke i drugih privatnih i međunarodnih donatora i kasnije ih plasira kroz različite programe podrške. Najznačajniji su Program ranog razvoja (MINI Grants program) i Program podrške inovacijama (MATCHING Grants program) raspisan je po peti put. Fond dodeljuje sredstva do 80.000 evra, odnosno 300.000 evra za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koji poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju. U prva četiri ciklusa ukupno 52 programa su finansirana sa ukupno 6 miliona evra a za peti ciklus je pripremljeno 2,7 miliona evra.

U celoj Srbiji veze između nauke i privrede su se mogle naći samo u tragovima ili retkim primerima privatnih inicijativa. Država je da bi preokrenula loše trendove osnovala republički Fond za inovacionu delatnost i kroz programe podrške inovacijama u Srbiji podstiče privrednu aktivnost. Sredstvima Fonda se finansira proces istraživanja i razvoja novog proizvoda i tako sa privredom deli inicijalni, finansijski rizik razvoja.

Do sada Kraljevo nije uopšte izdvajalo sredstva za podršku inovacijama. Na sednici gradske skupštine održanoj pred letnji raspust usvojena je izmena Odluke o sufinansiranju programa rada udruženja gde je identifikovan javni interes – naučno istraživački rad, s tim što je to na nivou nedobitnih projekata, a ne podrška tržišnom potvrđivanju inovativnih ideja.

Već godinama Kraljevo vapi za novim radnim mestima, nekada uspešne privatne firme odlaze u stečaj, sve više mladih odlazi u svet.

Kraljevo treba da pogleda u svoje „dvorište“ i ne čekajući na ishod pozitivnih signala Vlade, u smislu usmeravanja investitora, treba u većoj meri da se okrene sopstvenim potencijalima i svom znanju i na nove načine pokrene privrednu aktivnost u Kraljevu.

Jedan od tih načina je osnovati lokalni Fond za inovacionu delatnost.

Ovakvo pozitivno iskustvo treba slediti i preneti na lokalni nivo, naravno sa mnogo manjim finansijskim sredstvima, shodno mogućnostima budžeta grada. To je Zakonom o inovacijama dato kao mogućnost. Jasno je da bi izvor početnih finansijskih sredstava morao biti budžet grada dok se Fond ne stabilizuje i počne da prikuplja druga sredstva. Upravni odbor Fonda treba izabrati isključivo na osnovu iskustva i struke jer ovakvo davanje iz budžeta ne trpi politikantstvo i amaterizam. Osim predstavnika vlasti, sa odgovarajućim stručnim kvalifikacijama, stručnih lica iz Službe za lokalni ekonomski razvoj, moglo bi se ponuditi određeno učešće u radu Fonda organizacijama koje imaju iskustva u privlačenju stranih donacija i na taj način dobiti respektabilno telo koje bi upravljalo gradskim fondom. Jedan od najvažnijih poslova gradskog fonda bila bi identifikacija ideja koja imaju veliki tržišni potencijal i koje su tek u fazi razvoja start-up ili spin-off kompanija. Izazovi su na samom početku sigurno veliki.

Nekada su ljudi koji imaju kvalitetnu ideju mogli samo da sanjaju o mogućnosti da neko drugi finansira njihovu ideju – danas je to nešto kao nova moda u poslovnom svetu. Ideje igraju vrlo značajnu ulogu. To se najbolje može videti na start-up dešavanjima. Ako je ovakav vid „lova“ na ideje izuzetno interesantan svetskim kompanijama jasno je da je tu poslovni potencijal ogroman. Zamislimo samo da Kraljevo finansira na ovaj način početak rada kompanije koja, tokom vremena može postati svetski poznata firma, kao recimo srpski Nordeus. Uostalom najjače svetske kompanije u oblasti informatičke delatnosti nastale su u običnim garažama, ali na velikim novim idejama.

Grad Cug u Švajcarskoj poreskim olakšicama privlači nove, inovativne preduzetnike, slično rade Bristol u Britaniji, Leven u Belgiji, Espo u Finskoj i mnogi drugi evropski gradovi.

U Srbiji je Beograd osnovao lokalni Fond za inovacionu delatnost. Subvencije za inovativne delatnosti su bile relativno skromne u 2016.godini. Korisnicima je dodeljeno pet ugovora od po 500.000 dinara, a za 2017. godinu predviđena su još veća sredstva.

U ovaj posao treba uključiti gradsku upravu, lokalna javna preduzeća i ustanove. Koji to nov, viši kvalitet vidimo u pružanju usluga od interesa za građane i preduzetnike? Ne može ga ni biti kada u internim budžetima kraljevačke gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova nema sredstava za stimulaciju inovativnih rešenja.

Realizacija ideje osnivanja lokalnog Fonda za inovacionu delatnost u Kraljevu bi bio pravi pokazatelj kako lokalna vlast ne sedi skrštenih ruku i čekajući „nekoga odozgo“ da uputi investitora, već se sa relativno malim sredstvima sama vešto hvata u koštac sa prisutnim problemom nezaposlenosti i „mrtve“ privrede.

Đorđe Baltić

Ostavite odgovor