Bespovratna sredstva Ministarstva poljoprivrede

Pravilnikom o podsticajima za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju definisana su bespovratna sredstva koja se mogu dobiti za nabavku sledeće opreme za navodnjavanje:

(1) Sistemi za navodnjavanje:

 • Pumpe za navodnjavanje,
 • Agregati za pokretanje pumpi (dizel, benzinski i elektro pogon),
 • Sistemi za navodnjavanje „kap po kap”: kapajući okiteni – polidrip cevi, kapajuće trake (samo za jagodu, povrće i cveće), cevi, venturi cevi, venturi kompleti, dozatori đubriva, filteri, mrežni ulošci za filtere, disk ulošci za filtere, kapljači, zatvarači za kapljače, nosači polidripova, bužiri, zatezači, kopče, teflon trake, slavine, regulatori pritiska, vazdušni odušci, bušači cevi, manometri, ključevi za spojnice, fitinzi (niple, mufovi, kolena, laktovi, reduciri, razdelnici, holenderi, spojnice, šelne, gumice, zatvarači, završni elementi, starteri, ventili, obujmice, priključci, izvodi, produžetci);
 • Sistemi za navodnjavanje veštačkom kišom: pivot sistemi, vodeni topovi, tifoni i rasprskivači.

(2) Sistemi za navodnjavanje u cilju zaštite od mraza:

 • Razvodne cevi,
 • Laterale,
 • Mikroraspršivači,
 • Raspršivači,
 • Rasprskivači,
 • Spojnice,
 • Filteri,
 • Ventili i
 • Slavine.

Bespovratna sredstva kap po kap

Subvencionisanje nabavne cene opreme za navodnjavanje iznosi 40-55% od iznosa cene bez PDV-a.

Iznos podsticaja zavisi od toga da li se korisnik podsticaja nalazi u marginalnom području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ili ne. Ukoliko se korisnik podsticaja nalazi u marginalnom području, iznos podsticaja je 55% od cene bez poreza.

Spisak marginalnih područja možete pronaći na http://subvencije.rs/zakoni-pravilnici-uredbe/pravilnici/pravilnik-o-odredjivanju-podrucja-sa-otezanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi/

Pravo na podsticaje ima:
1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog
poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) pravna lica: privredno društvo, zemljoradnička zadruga, srednja škola i naučno-istraživačka organizacija iz oblasti poljoprivrede.

Granica za podsticaje kada je prijava na konkurs u pitanju je maksimalno 50 ha prijavljeno pod biljnom kulturom za koju se oprema i mehanizacija koriste.

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 3,000,000.00 dinara.

Predmetna oprema i mehanizacija mora biti kupljena u periodu od 16.oktobra prethodne kalendarske godine do 15. oktobra tekuće godine.

Iznos pojedinačnog računa kao i iznos za svaku pojedinu stavku na računu mora biti veći od 50,000.00 dinara.

Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra tekuće godine.

Bespovratna sredstva kisa

Za korisnike sa teritorije AP Vojvodine neophodna je potvrda od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo da podnosilac zahteva za podsticaje nije dobio subvencije,bespovratna sredstva ili donaciju po istom osnovu za predmetnu opremu i mehanizaciju.

Još jedna novina je i potvrda od strane lokalne samouprave(grada ili opštine) da podnosilac zahteva za podsticaje nije dobio subvencije,bespovratna sredstva ili donaciju po istom osnovu za predmetnu opremu i mehanizaciju.

Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra 84, 11050 Beograd, sa naznakom: „Zahtev za korišćenje podsticaja za podršku investicijama u primarnu proizvodnju biljnih kultura”.

Kompletan pravilnik, zahtev i dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev, možete preuzeti na sajtu Uprave za agrarna plaćanja.

Redakcija infokraljevo.com
Redakcija

Ostavite odgovor